A | A | A

huidscan

Preventieve Huidscan

In de media is regelmatig aandacht voor het toenemend aantal gevallen van huidkanker in Nederland. Uit onderzoek van KWF Kankerbestrijding is gebleken dat het aantal patiënten met huidkanker snel stijgende is: tot 70.000 in 2020. Nu krijgt ongeveer 30 procent van de patiënten meerdere keren huidkanker, rond 2020 zal dat ongeveer de helft zijn.


Huidkanker ontstaat door kwaadaardige woekering in de huidcellen. UV-licht van de zon is hier één van de  belangrijkste veroorzakers van. Een andere risicofactor voor het ontstaan van huidkanker is een familiare aanleg of wanneer u meer dan 50 (moeder)vlekken heeft.

Melanoom

De meest agressieve vorm van huidkanker is het melanoom. Het gevaar van het melanoom schuilt in de snelheid van de uitzaaiingen. In een vroeg stadium is het echter 100% behandelbaar. Daarom is het voor mensen die tot de risicogroepen behoren van groot belang om met regelmaat gecontroleerd te worden.

Preventieve huidscan

Sinds de komst van de Fotofinder © kan dit beter dan ooit. Door het gehele lichaam digitaal vast te leggen kan men de moedervlekken optimaal in kaart brengen. Vervolgens worden uw moedervlekken met een medische camera op microscopisch niveau gefotografeerd voor een grondige analyse. De software van de Fotofinder constateert elke minieme verandering tijdens het follow-up consult.

Preventieve screening wordt sterk aangeraden bij:

  • Mensen met een licht huidtype
  • Mensen met tekenen van huidveroudering
  • Mensen die veel in de zon óf onder de  zonnebank hebben gelegen
  • Mensen waarbij huidkanker in de familie voorkomt
  • Mensen met veel moedervlekken (meer dan vijftig)

UV-scan

Tijdens het zonnen staan we er niet altijd bij stil dat diezelfde zonnestralen ook schadelijke gevolgen kunnen hebben. Door de UV-stralen in het zonlicht kunnen er veranderingen optreden in uw huid. Dit hoopt zich in de loop der jaren op. Zonneschade die nog niet met het blote zichtbaar is kan met de Fotofinder opgespoord worden.

kosten

De preventieven huidscan wordt helaas niet uit uw basisverzekering vergoed door uw zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden een gedeelte van deze behandeling uit uw aanvullende verzekering. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.


De prijs is een keertarief. U kunt ter plaatse met PIN betalen. 

Behandeling Prijs
Huidscan € 225,-

Stel uw vraag aan een specialist

Deze vraag stellen we u om SPAM te voorkomen.

waar medisch specialistische zorg én persoonlijke aandacht samenkomen