A | A | A

Ook in 2017 spataderkeurmerk voor Centrum Oosterwal

Centrum Oosterwal heeft in september opnieuw het Spataderkeurmerk ontvangen van de Hart&Vaatgroep. Dit houdt in dat wij voldoen aan de eisen die deze patiëntenvereniging stelt aan de zorg voor patiënten met spataderproblemen. Deze specifieke kwaliteitscriteria zijn opgesteld in nauw overleg met de beroepsgroepen van dermatologen, vaatchirurgen en vaatlaboranten.

Kiezen voor kwalitatief goede spataderzorg

Het keurmerk helpt patiënten en zorgverzekeraars een keuze te maken voor een medische instelling waar goede spataderzorg wordt aangeboden. Op de website van de Hart&Vaatgroep is te zien wie het Spataderkeurmerk 2017 hebben ontvangen. Wij zijn er trots op dat keurmerk elk jaar weer in ontvangst te mogen nemen. Het is een bevestiging voor de kwalitatief goede zorg die wij leveren, waar wij als team dagelijks ons best voor doen.

De Hart&Vaatgroep

De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. De vereniging richt zich landelijk én regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijl.

 

waar medisch specialistische zorg én persoonlijke aandacht samenkomen