A | A | A

Opnieuw spataderkeurmerk voor Centrum Oosterwal

Centrum Oosterwal ontving deze week wederom het spataderkeurmerk van de Harteraad. Dat betekent dat wij voldoen aan de kwaliteitcriteria die worden gesteld aan goede spataderzorg. Centrum Oosterwal heeft sinds de oprichting van de uitgave van het keurmerk elk jaar voldaan aan alle criteria en heeft daardoor elk jaar het spataderkeurmerk mogen ontvangen.

Hulp bij kiezen voor goede spataderzorg
Het spataderkeurmerk helpt patiënten en verwijzers een keuze te maken voor een zorginstelling waar goede spataderzorg wordt geboden. Op de website van Harteraad is te zien welke zorginstelling het Spataderkeurmerk in 2018 hebben ontvangen en aan welke kwaliteitscriteria voldaan moet worden om het keurmerk te verkrijgen. Deze criteria voor het spataderkeurmerk zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met beroepsgroepen van onder andere dermatologen en vaatchirurgen.

Harteraad
Harteraad is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. De vereniging richt zich landelijk en regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijl. Zij vinden het belangrijk dat mensen met spataderen weten welke zorginstellingen zich specialiseren in spataderbehandelingen en goede spataderzorg leveren.

waar medisch specialistische zorg én persoonlijke aandacht samenkomen