A | A | A

Eigen risico

Als verzekerde heb je per kalenderjaar te maken met een wettelijk verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. De hoogte van het eigen risico wordt ieder jaar vastgesteld door de overheid. Het eigen risico is in 2018 gelijk gebleven aan 2017, namelijk 385 euro. Het kan zijn dat u gekozen heeft voor een lagere maandpremie, hierdoor heeft u een hoger eigen risico. Dit kunt u nakijken in uw polisvoorwaarden.

Hoe werkt het eigen risico?

Het eigen risico is een bedrag dat de verzekerde eerst zelf betaalt aan de zorgverzekeraar, voordat hij/zij recht heeft op vergoeding vanuit de basisverzekering. Het eigen risico is van toepassing op de meeste zorgkosten die door de basisverzekering vergoed worden.

Indien het eigen risico voor een bepaald jaar is ‘opgemaakt’, worden behandelingen en andere zorgkosten die volgen, vergoed door de verzekeraar. Verzekerden betalen het eigen risico doorgaans nadat de zorg is ontvangen/afgenomen en de rekening door de zorginstelling is ingediend.

Soms moet u nog (een gedeelte van) uw eigen risico betalen over een ander jaar dan u verwachtte. Of over een jaar waarin u niet in ons centrum bent geweest. Het eigen risico zit ingewikkeld in elkaar. 

U kunt hier een voorbeeld bekijken van het een fictief ziekenhuisbezoek inclusief fictieve kosten. Deze heldere uitleg van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) geeft een goede uitleg over het betalen van eigen risico in een ander jaar dan u verwachtte.

Voor meer informatie kunt u naar www.dezorgnota.nl.

Wilt u inhoudelijke informatie over een factuur van een behandeling in ons centrum, dan kunt u contact opnemen met ons.

 

waar medisch specialistische zorg én persoonlijke aandacht samenkomen