A | A | A

Wachttijden

Actuele wachttijden

Wachttijd polikliniek
De tijd tussen het moment dat u een afspraak maakt tot het moment dat u terecht kunt voor uw polibezoek.

Wachttijd behandeling
De tijd tussen het moment dat u van uw behandelde specialist de indicatie krijgt voor een medische behandeling tot het moment van de behandeling.

Hieronder wordt de kortste, actuele wachttijd vermeld. De wachttijd voor een specifieke arts kan hiervan afwijken. Bij spoedgevallen op verwijzing van huisarts of medisch specialist gelden onderstaande wachttijden uiteraard niet.

Wachttijd polikliniek/diagnostiek Alkmaar Heemstede Heerhugowaard
Huidaandoeningen 14 dagen 4 dagen 14 dagen
Spataderen 21 dagen 30 dagen 21 dagen
Spoedgevallen* 0 dagen 0 dagen 0 dagen
Wachttijd behandelingen Alkmaar Heemstede Heerhugowaard
Dermatochirurgie 21 dagen 14 dagen 14 dagen
Varices chirurgie 14 dagen 14 dagen N.v.t. 
Spoedgevallen* 0 dagen 0 dagen 0 dagen
* Door constatering/verwijzing van een huisarts.
Wachttijden geactualiseerd op 9 oktober 2018**
**De wachttijden worden één keer per maand geactualisseerd. Bovenstaande wachttijden kunnen hierdoor afwijken van de huidige wachttijd.

Voor spoedgevallen en andere informatie kunt u altijd bellen naar: 072-515 77 44

Mogelijkheid tot wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diasnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

waar medisch specialistische zorg én persoonlijke aandacht samenkomen