A | A | A

Wachttijden

Actuele wachttijden

Hieronder wordt de kortste, actuele wachttijd vermeld. De wachttijd voor een specifieke arts kan hiervan afwijken. Bij spoedgevallen op verwijzing van huisarts of medisch specialist gelden onderstaande wachttijden uiteraard niet.

Wachttijd polikliniek
De tijd tussen het moment dat u een afspraak maakt tot het moment dat u terecht kunt voor uw polibezoek.

Wachttijd behandeling
De tijd tussen het moment dat u van uw behandelde specialist de indicatie krijgt voor een medische behandeling tot het moment van de behandeling.

  Alkmaar Heemstede Heerhugowaard
Polikliniek/diagnostiek dermatologie 12 dagen 24 dagen 26 dagen
Polikliniek/diagnostiek flebologie 7 dagen 14 dagen 21 dagen
Spoedgevallen* 0 dagen 0 dagen 0 dagen
  Alkmaar Heemstede Heerhugowaard
Spataderen chirurgie (Endovasculaire procedure)

6 dagen

21 dagen

N.v.t. 
Spoedgevallen* 0 dagen 0 dagen 0 dagen
* Door constatering/verwijzing van een huisarts.
Wachttijden geactualiseerd op 14 september 2021**
**De wachttijden worden minimaal één keer per maand geactualiseerd. Bovenstaande wachttijden kunnen hierdoor afwijken van de huidige wachttijd.

Voor spoedgevallen en andere informatie kunt u altijd bellen naar: 072-515 77 44

Mogelijkheid tot wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

waar medisch specialistische zorg én persoonlijke aandacht samenkomen