A | A | A

Nieuws

Uw afspraak en het coronavirus

De veiligheid van onze patiënten en van onze medewerkers hebben de hoogste prioriteit. Wij volgen daarom de richtlijnen van het RIVM over het coronavirus en passen onze werkwijze hier op aan. 

Waarom heeft de een last van stinkende zweetvoeten en de ander niet?

Zweet helpt ons lichaam op temperatuur te blijven, maar waarom stinkt het soms zo? Zweetvoeten kunnen allerlei oorzaken hebben, die je niet per se met wassen en schrobben te lijf moet gaan. Dermatoloog Menno Gaastra wordt gevraagd in de Volkskrant hoe dit zit. 

Explosieve toename aantal mensen met schurft

Het aantal mensen dat de zeer besmettelijke huidaandoening schurft oploopt, is de laatste jaren flink gestegen. Volgens onderzoeksinstituut Nivel, dat de meldingen van huisartsen over schurft bijhoudt, meldden in 2014 4 op de 100.000 mensen zich met de aandoening bij de huisarts. Nu zijn dat er 14 op de 100.000 en de aantallen lopen almaar op, zo is te lezen in het AD.

Sportscholen moeten stoppen met aanbieden van zonnebanken

De Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland roept op 17 november 2021 alle sportscholen op de zonnebank de deur uit te doen. De stuurgroep, bestaande uit o.a. dermatologen en huidkankerpatiëntenorganisaties, heeft een mail verstuurd over de schadelijke effecten en benadrukt dat zonnebanken niet passen binnen een omgeving die veilig en verantwoord gezond leven wil stimuleren.

Start campagne Samen Beslissen

Vandaag start de landelijke campagne 'Samen Beslissen'. Door samen met de arts of therapeut te beslissen, zijn mensen tevredener over de zorg die zij krijgen en trouwer aan de afspraken die zij met hun zorgverlener maken. Dit samen beslissen begint met een goed gesprek.

Eczeem dag 2021

NIEUWE DATUM: ZATERDAG 29 JANUARI
14 september is het Wereld Eczeem Dag. Op zaterdag 18 september vindt daarom de Eczeem Dag 2021 in beweging in Breukelen plaats. Een middag vol informatie, lezingen en interactieve workshops over leven met eczeem. 

Uw afspraak en het coronavirus

De veiligheid van onze patiënten en van onze medewerkers hebben de hoogste prioriteit. Wij volgen daarom de richtlijnen van het RIVM over het coronavirus en passen onze werkwijze hier voortdurend op aan. In ons centrum zijn maatregelen getroffen om u zo veilig mogelijk te behandelen.

waar medisch specialistische zorg én persoonlijke aandacht samenkomen