A | A | A

Sportscholen moeten stoppen met aanbieden van zonnebanken

De Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland roept op 17 november 2021 alle sportscholen op de zonnebank de deur uit te doen. De stuurgroep, bestaande uit o.a. dermatologen en huidkankerpatiëntenorganisaties, heeft een mail verstuurd over de schadelijke effecten en benadrukt dat zonnebanken niet passen binnen een omgeving die veilig en verantwoord gezond leven wil stimuleren.

Uw afspraak en het coronavirus

De veiligheid van onze patiënten en van onze medewerkers hebben de hoogste prioriteit. Wij volgen daarom de richtlijnen van het RIVM over het coronavirus en passen onze werkwijze hier voortdurend op aan. In ons centrum zijn maatregelen getroffen om u zo veilig mogelijk te behandelen.

Start campagne Samen Beslissen

Vandaag start de landelijke campagne 'Samen Beslissen'. Door samen met de arts of therapeut te beslissen, zijn mensen tevredener over de zorg die zij krijgen en trouwer aan de afspraken die zij met hun zorgverlener maken. Dit samen beslissen begint met een goed gesprek.

Eczeem dag 2021

NIEUWE DATUM: ZATERDAG 29 JANUARI
14 september is het Wereld Eczeem Dag. Op zaterdag 18 september vindt daarom de Eczeem Dag 2021 in beweging in Breukelen plaats. Een middag vol informatie, lezingen en interactieve workshops over leven met eczeem. 

Uw afspraak en het coronavirus

De veiligheid van onze patiënten en van onze medewerkers hebben de hoogste prioriteit. Wij volgen daarom de richtlijnen van het RIVM over het coronavirus en passen onze werkwijze hier voortdurend op aan. In ons centrum zijn maatregelen getroffen om u zo veilig mogelijk te behandelen.

De zon brandt weer volop, dit is waarom je je huid goed moet beschermen

Met het mooie zomerweer is het ook weer goed uitkijken voor de zon, waarschuwt dermatoloog Daniel Kadouch op NHNieuws. Als je je vijf keer verbrandt, verdubbel je al het risico op het krijgen van huidkanker, waarschuwt hij. Verstandig met de zon omgaan is de remedie, zeker bij kinderen.

Het eerste gratis 'smeerpunt' is een feit!

In april riep de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland, een samenwerking van onder andere de NVDV (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) en patiëntenorganisaties De Huidkanker Stichting en Stichting Melanoom al op tot het beschikbaar stellen van gratis zonnebrandcrème aan buitensporters. De eerste ‘gratis insmeerpaal’ is nu geplaatst.

Hidradenitis Awareness week 7 - 13 juni 2021

Over de hele wereld vragen mensen met de ernstige, chronische huidaandoening hidradenitis suppurativa (HS) in de week van 7 juni aandacht voor hun ziekte. De Hidradenitis Patiënten Vereniging doet dit in Nederland door de aandoening letterlijk in beeld te brengen met een serie kunstzinnige en confronterende foto’s en interviews. Niet zichtbaar, maar even pijnlijk is ook het aangetaste zelfbeeld en het psychische leed dat verscholen gaat achter HS. 

waar medisch specialistische zorg én persoonlijke aandacht samenkomen